TELLIMISTINGIMUSED

 

Tellimistingimused

Kehtivus
Käesolevad tingimused kehtivad VMK Grupp OÜ (edaspidi „Müüja” või “VMK Grupp OÜ”) internetileheküljelt aadressil www.keemiaekspert.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.
Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 21.09.2012.a. kuni VMK Grupp OÜ internetikataloogi tellimistingimuste järgmise redaktsiooni avaldamiseni VMK Grupp OÜ interneti leheküljel www.keemiaekspert.ee.

Müügitingimused ei saa olla vastuolus  Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Ostja ja Müüja vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad.

VMK Grupp OÜ  jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.keemiaekspert.ee. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Ostja jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

Hinnad ja makseviis

VMK Grupp OÜ hinnakirjas toodud kaupade hinnad on eurodes ning ei sisalda Eesti Vabariigi käibemaksu (20%). VMK Grupp OÜon käibemaksukohustuslane.

Kauba eest on võimalik tasuda  ülekande teel arve alusel. Arve väljastatakse peale tellimuse saamist elektrooniliselt tellija e-postile. Arve maksetähtaeg on 2 (kaks) kalendripäeva. Kui tellimuse saamisest on möödunud 4 (neli) päeva, aga makset ei ole laekunud VMK Grupp OÜ arveldusarvele, tühistatakse nimetatud tellimuses olevate kaupade broneering.

Olge andmete sisestamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Kaupade kohaletoimetamise kohta sõlmitakse eraldi kokkulepe.

 

Tellimuse täitmise tähtajad

Tellitud tooted saadetakse Müüja poolt teele mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates Ostja poolt tellimuse eest makstava summa laekumisest VMK Grupp OÜ arveldusarvele. Sõltuvalt transpordiviisist võib kauba kohaletoimetamiseks kuluv aeg varieeruda, kuid ei tohiks ületada 3 päeva. Juhul, kui tekib oht, et kauba kohaletoimetamiseks kuluv aeg ületab 3 päeva mistahes põhjusel, annab Müüja sellest koheselt teada kauba Tellijale e-maili või telefoni teel.

 

Kauba kättetoimetamine

VMK Grupp OÜ eesmärgiks on pakkuda Teie poolt valitud toodetele mugavat ja kiiret kohaletoimetamist.

Tellitud kauba toimetab kohale AS HRX või Eesti Post ELS kullerteenusena.

Kullerteenuse puhul Ostjale helistatakse ette ning lepitakse kokku sobiv aeg saadetise kättetoimetamiseks. Kättetoimetamise aeg varieerub vastavalt sihtkoha kättetoimetamise võimalustele.

Kauba trantspordi eest tasub tellija, kui ei ole eelnevalt teisiti kokkulepitud.

 

Ostja õigus lepingust taganeda

Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Ostjale. Kauba tagastamise soovist kohustub Ostja teada andma e-maili info@keemiaekspert.ee teel. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number, kontaktandmed ja soov.
Tagastatud kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, tuleb Ostjal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine. 
Tellitud kaup tuleb tagastada VMK Grupp OÜ-le eelnevalt kooskõlastatud viisil. Ostja tasub kauba tagastamisega seotud tarnspordikulud.
Raha tagastatud kauba eest kantakse Ostja arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

 

Garantii
Kõikidele kaupadele kehtivad Eesti Vabariigi seadustest tulenevad garantiitingimused. Puuduste esinemisel on Ostjal õigus nõuda kauba parandamist või vahetamist. Kui Müüjal ei ole võimalik kaupa vahetada, on Ostjal õigus kaup tagasi saata ning tellimusest loobuda. Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest.

 

Isikuandmete kaitse
Ostja poolt Müüjale avaldatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ning Müüja ei avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud transporditeenuse pakkujale tellimuse täitmise eesmärgil.